Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження


Issue 13

ISSN 2518-1386 (Online), ISSN 2409-4137 (Print)

Key title: Pridnìprov'â: ìstoriko-kraêznavčì doslìdžennâ (Online)

Abbreviated key title: Pridnìpr.: ìstor.-kraêzn. dosl. (Online)

Parallel title: Prydniprovya : historical local lore investigations

Parallel title: Pridneprovʹe: istoriko-kraevedčeskie issledovaniâ

Variant title: Prydniprovya : historical & local investigations

URL: http://localhist.dp.ua/index.php/PDN

Збірник наукових праць. Виходить друком від 2004 року.

Періодичність - щорічник.

Засновник Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Відповідальний редактор - доктор історичних наук, професор  Світленко Сергій Іванович 

Відповідальний секретар - кандидат історичних наук, доцент Шахрайчук Ігор Антонович

Члени редколегії:

Архірейський Дмитро Володимирович - доктор історичних наук, доцент, професор кафедри східноєвропейської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Бобилєва Світлана Йосипівна - кандидат історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Бородін Євгеній Іванович - доктор історичних наук, професор, перший заступник директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений працівник освіти України

Блажеєвський Артур (Błażejewski Artur) - доктор габілітований, директор Інституту археології Вроцлавського університету (Республіка Польща) 

Буланова Наталія Миколаївна - кандидат історичних наук, директор Музею історії міста Дніпродзержинськ

Голубчик Лідія Миколаївна - заслужений працівник культури України, директор Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей

Грибовський Владислав Володимирович – кандидат історичних наук, докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ)

Іваненко Валентин Васильович – доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, професор кафедри східноєвропейської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, заслужений діяч науки і техніки України

Нікілєв Олександр Федорович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Плохій Сергій Миколайович (Plokhy Serhii) - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ім. М. С. Грушевського Гарвардського університету

Репан Олег Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Святець Юрій Анатолійович - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Ченцов Віктор Васильович доктор історичних наук, доктор наук з державного управління, професор, перший проректор Університету митної справи та фінансів

Швидько Ганна Кирилівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та політичної теорії ДВНЗ Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ), заслужений діяч науки і техніки України


Журнал індексується в наукометричній базі даних:

Google Академія, США

IndexCopernicus ICV 2015 - 42,50

Журнал внесений до каталогів бібліотек:

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Україна