Conflict interaction of the Loz-Kam'yansky retrenchment with resident population in the 1750s-1760s

  • Oleh Anatoliiovych Repan Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Keywords: Russian soldiers, Local inhabitans

Abstract

This research is about relations between russian garrison of Lots-Kam'yansky retrenchment and local inhabitans (cossacks and peasants). Lots-Kam'yansky retrenchment was built as a supporting post of russian troops in a time of russian-turkish war 1735–1739. This retrenchment used after war for central government control over zaporosian cossacks, specifically over the center of Kodak region – Novyi Kodak. The garrison of retranchment consisted of two parts – russian soldiers (landmilitioners) and cossacks from Left-banks Ukraine (Hetmanshchyna). We have sources about conflict between local inhabitans of Lots-Kam'yanska settlement and russian soldiers and officers, but we have’nt sources about conflicts zaporosian inhabitans and leftbanks cossacks. Russian soldiers, as a rule, perceived local inhabitans as a sources of illegal earnings.

Author Biography

Oleh Anatoliiovych Repan, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History of Ukraine of the Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

References

Бінкевич В. Містечко старовинне запорізьке Самарь з перевозом : Краєзнавчий нарис / В. Бінкевич, В. Камеко. – Д., 2000.

Векленко В. Нательные кресты Самари – Богородицкой крепости / В. Векленко. – Д., 2010.

Вінниченко О. Конфлікти в шляхетському соціумі кінця XVII – першої половини XVIII ст. на сторінках заповітів (на матеріалах реляційних книг Львівського ґродського суду) / О. Вінниченко // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 161–173.

Волошин Ю. Козаки і посполиті: міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст. / Ю. Волошин. – К., 2016.

Горобець В. Конфлікт і влада в ранньомодерній Україні. Сотник новгород-сіверський проти гетьмана Війська Запорозького, 1715–1722 / В. Горобець. ‒ К., 2016.

Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). – Ф. 229. Архів Коша Нової Запорозької Січі (м/ф), оп. 1, спр. 29, 35, 39, 100, 128, 135, 168, 211, 249.

Ковальова І. Каталог старожитностей доби пізнього середньовіччя містечка Самарь та Богородицької фортеці / І. Ковальова, В. Шалобудов, В. Векленко. – Д., 2007.

Маріна З. До питання про місцезнаходження слободи та перевозів біля Усть-Самарського ретраншементу (за писемними та археологічними даними) / З. Маріна, Д. Філімонов // Музейний вісник. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 9. – С. 66–81.

Перлина козацького Присамар’я: містечко Самарь та Богородицька фортеця : темат. зб. / редкол.: І. Ф. Ковальова (відп. ред.) та ін. – Д., 2008.

Репан О. Палімпсест: поселення XVI – XVIII ст. в історії Дніпропетровська / О. Репан, В. Старостін, О. Харлан. – Д., 2008.

Репан О. Одинківка-Одимківка у взаєминах населення та гарнізону Старосамарського ретраншементу / О. Репан // Січеславський альманах. – Д., 2011. – Вип. 6. – С. 94–98.

Репан О. Структура гарнізону Старосамарського ретраншементу / О. Репан // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Д., 2010. – Вип. 8. – С. 233–239.

Старостін В. Столиця степового краю / В. Старостін. – Д., 2004.

Старченко Н. Конфлікт у Володимирі 1566 р.: варіант мікроісторичного прочитання / Н. Старченко // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 65–98.

Скальковський А. Історія Нової Січі або останнього Коша Війська Запорозького / А. Скальковський. – Д., 1994.

Сухомлин О. Конфлікт як елемент повсякденної взаємодії населення слободи Сокільської та російських військових (1750–60-ті рр.) / О. Сухомлин // Історія та культура Придніпров'я. – Д., 2013. – Вип. 10. – С. 31–40.

Сухомлин О. Повсякденні взаємини запорозького козацтва та російських військових у 1740–1760-х роках (регіон Оріль-Самарського межиріччя) / О. Сухомлин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Д., 2014. – Вип. 12. – С. 30–40.

Харлан О. Фортифікаційні споруди XVIII ст. на території сучасного Дніпропетровська / О. Харлан // Військово-історичний альманах. – К., 2009. - Річник Х, число 1(18). – С. 98–114.

Харлан О. Фортифікаційні споруди XVIII ст. на території сучасного Дніпропетровська (продовження) / О. Харлан // Військово-історичний альманах. – К., 2009. - Річник Х, число 2(19). – С. 51–59.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків : у 3 т. / Д. Яворницький. – К., 1990. – Т. 1.
Published
2016-10-15
Section
HISTORY OF CITIES AND VILLAGES