Concept "city" in V. Domontovych's story "Without a Ground"

  • Iryna Vasylivna Mazurenko Dmytro Yavornytsky Dnipropetrovsk National Historical Museum
Keywords: Toponym, Urban landscape

Abstract

The author of the article has analysed the story "Without a ground" by V. Domontovych. The concept "city" is realized on standards of toponyms of the writer's native city Dnipropetrovsk (formerly Katerinoslav): the Dniper river, the Samara river, rapids, "Varangian church", avenue, cathedral, museum, "a director of the Historical museum" at all. Cet makes possible to fol an existence of the town in different historical parallels and writer's attitude to the problem of "groundlessness" on the turn of centuries.

Author Biography

Iryna Vasylivna Mazurenko, Dmytro Yavornytsky Dnipropetrovsk National Historical Museum
Senior Researcher of the Literary Department of the Museum "Literary Prydniprovya" of the Dmytro Yavornytsky Dnipropetrovsk National Historical Museum

References

Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / В. Агеєва. – К., 2006.

Домонтович В. Проза. Три томи. Редакція й супровідна стаття Юрія Шевельова. Том другий. Романи Куліша. Без ґрунту / В. Домонтович. – Н.-Й., 1999.

Даніліна О. В. Концепт «місто» в прозових текстах Сергія Жадана / О. В. Даніліна // Актуальні проблеми слов’янської філології. – 2010. – Вип. ХХІ-ІІ. – Частина 1.

Екатеринославские епархиальные ведомости. – 1888. – № 10, № 21; 1907. – № 27.

Зоря. – 1934. – 2 грудня.

Ковальова І. Ф. Роман В. Домонтовича (В. П. Петрова) "Без ґрунту" як джерело до історії Дніпрогесівської археологічної експедиції 1927–1932 рр. / І. Ф. Ковальова // Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки. – 2014. – Вип. 11.

Ковальова І. Ф. Мала щастя бути знайомою з В. П. Петровим (Рукопис) / І. Ф. Ковальова. – 14.11.06.

Козар П. А. Археологічні дослідження в садибі гр. Петрова в селі Привільному Хортицького району / П. А. Козар // НА ІА НАНУ. − Ф. 18, спр. 38–57 арк.; спр. 39.

Козар П. А. Археологічні розвідки на о. Пурисових на р. Дніпрі нижче порогу Вільного та у садибі гр. Петрова в с. Привільному Хортицького району 1929 р. / П. А. Козар // НА ІА НАНУ. − Ф. 18, спр. 37, с. 35.

Матеріяли до вивчення виробничих об’єднань. Козар П. Дніпровські лоцмани: за ред. акад. А. Лободи та В. Петрова. – Вип. І. – К., 1929. Копія. З авт. Олени Козар-Варварів.

Новий український тлумачний словник. Близько 20 000 слів і словосполучень / за заг. ред. В. Дубічинського. – Х., 2008.

Чабан М. З роду Петрових: Матеріали до історії роду письменника В. Домонтовича (Віктора Петрова) / М. Чабан. – К., 2012.

Шевельов Ю. Вибрані праці: у 2 кн.: Літературознавство / Ю. Шевельов. – К., 2008. – Кн. 2.

Яворницький Д. І. Лист до ВУАКу про роботу археологічної експедиції на Дніпробуді від 27.VI–1929 р. / Д. І. Яворницький // НА ІА НАНУ. − Ф. 18, спр. 59, 1 арк.

Яценко І. М. К. Реріх / І. Яценко. – Д., 2001.
Published
2015-08-16
Section
HISTORY OF CITIES AND VILLAGES