Concerning the D. V. Arkhireiskiy's review of Y. Mytrofanenko's book "Ukrainian otamanshchyna in 1918–1919"

  • Yurii Stanislavovych Mytrofanenko СE "Vasyl Sukhomlynsky Kirovograd Regional Institute of Postgraduate Education"
Keywords: Otaman, Otaman formations, Otamanship, Deviance, the Directory, Multiple sovereignty, Insurgency, Army

Abstract

The article offers a response to D. V. Arkhireiskiy’s critique of the book "Ukrainian atamanshchyna in 1918–1919". The treatment of the term and the origin of the phenomena "otamanshchina" ("otamania") are here analysed. The author has analyzed the socio-political atmosphere in Ukraine in 1918–1919, determined the impact on the genesis and transformation of atamanship in destructive power factor of the Directory. The main manifestations of this process and the essence of this social phenomenon were determined. Otamanship was considered as a kind of deviant social movement directed against the Directory. The thesis is the first research of atamanship as a social phenomenon of the Directory era in the national historiography, the main feature of otamanship was a system total disobedience of deviant, military groups of national direction (otaman formations) to the official authorities of the UNR. The author has analyzed the socio-political atmosphere in Ukraine in 1918–1919, determined the impact on the genesis and transformation of otamanship in destructive power factor of the Directory.

Author Biography

Yurii Stanislavovych Mytrofanenko, СE "Vasyl Sukhomlynsky Kirovograd Regional Institute of Postgraduate Education"
Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Theory and Methodology of Secondary Education, СE "Vasyl Sukhomlynsky Kirovograd Regional Institute of Postgraduate Education"

References

Архірейський Д. Поняття "отаманщина" у контексті досліджень Української революції 1917–1921 рр. / Д. Архірейський // IV наукові читання, присвячені пам'яті Д. П. Пойди. – Д., 2002. – С. 140–144.

Архірейський Д. Влада vs Отаманщина : історичні смисли в реальній політиці / Д. Архірейський // Український тиждень. – 2015. – С. 30–33.

Архірейський Д. Махновська веремія. Тернистий шлях Революційної повстанської армії України (махновців) 1918–1921 рр.: науково-популярне видання / Д. Архірейський. – К., 2015.

"Атаманщина" и "партизанщина" в гражданской войне : идеология, военные кадры, участие: сб. ст. и матер. / под ред. А. В. Посадского. – М., 2015.

Вишнівський О. Повстанський рух та отаманія / О. Вишнівський. – Детройт, 1973.

В'ятрович В. Тарас Бульба-Боровець. Отаман, загублений в часі / В. В'ятрович // Україна. Історія з грифом секретно. – Х., 2015.

В'ячеслав Липинський та його доба / упоряд. Т. Осташко, Ю. Терещенко. – К., 2010. - Кн. 1.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом / Я. Грицак. – К., 2011.

Давлєтов О. Підготовка «покоління вовків»: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (Нариси молодіжної політики НСДАП у 1922–1939 рр.) / О. Давлєтов. – Д., 2015.

Дорошенко М. Стежками холодноярськими. Спогади 1918–1923 років / М. Дорошенко. – Філадельфія, 1973.

Залізняк Л. Провини УПА перед українцями та їхніми сусідами за Ярославом Грицаком [Електронний ресурс] / Л. Залізняк. – Режим доступу: URL: http://www.istpravda.com.ua/columns/2011/12/9/64630.

Захарченко П. У поході за волею (селянсько-повстанський рух на Правобережній Україні у 1919 р.) / П. Захарченко, Н. Земзюліна, О. Нестеров. – К., 2000.

Коваль Р. За волю і честь / Р. Коваль. – К., 2005.

Ковальчук М. Без переможців (Повстанський рух в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна (червень 1919 р. – лютий 1920 р.) / М. Ковальчук. – К. 2012.

Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі / С. Кульчицький. – К., 2013. – Кн. 1.

Литвин С. Феномен отаманщини в українській історіографії [Електронний ресурс] / С. Литвин // Воєнна історія. – 2006. – № 4–6. – Режим доступу: URL: http://warhistory.ukrlife.org/4_6_06_1.htm.

Літовко О. Історіографічний нарис Холодноярської республіки / О. Літовко // Історичні етюди: зб. наук. пр. – Д., 2014. – С. 252–253. – Вип. 4.

Лободаєв В. Революційна стихія: Вільнокозацький рух в Україні 1917 – 1918 рр. / В. Лободаєв. – К., 2011.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 – 1921 рр.: в 3 т. / І. Мазепа. – К., 2003. – Т. 3.

Мелешко Ф. Українське вільне козацтво в Глодосах / Ф. Мелешко // Україна у вогні революції. – К., 2009.

Митрофаненко Ю. С. Отаманщина як суспільний феномен Української революції періоду Директорії 1918–1919 років: автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - історія України / Ю. С. Митрофаненко. – Д., 2011.

Митрофаненко Ю. Українська отаманщина 1918–1919 років / Ю. Митрофаненко. – Кіровоград, 2016.

Митрофаненко Ю. Військово-політична ситуація в Катеринославі в січні 1919 // Ю. Митрофаненко, Т. Цимлякова // Придніпров'я : історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / редкол.: С. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д., 2010. – Вип. 8. – С. 271–281.

"Нехай Божа мудрість поведе нас!" Пастирське послання Глави УГКЦ з нагоди Року митрополита Андрея Шептицького. – Л., 2015.

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма 1917–1920-х рр. / М. Омелянович-Павленко. – К., 2007.

Орел-Гальчевський Я. Проти червоних окупантів / Я. Орел-Гальчевський. – Кам'янець-Подільський, 2011.

Петлюра С. Статті. Листи. Документи: у 4 т. / Симон Петлюра. – Н.-Й., 1979. – Т. 2.

Савченко В. Атаманщина / В. Савченко. – Х., 2011.

Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: у 8 т. / М. Стахів. – Торонто, 1968. – Т. 2, 6.

Солдатенко В. Революційна доба 1917–1920-х рр. в Україні: в пошуках термінологічних адекватностей / В. Солдатенко // Революційна доба в Україні 1917–1920 роки. – К., 2011.

Солдатенко В. Українська революція: концепція і історіографія (1918–1920). – К., 1999.

Солдатенко В. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917–1920 рр. в Україні / В. Солдатенко // Укр. іст. журн. – 1999. – № 2. – С. 75–85.

Тарасов О. Міф української «отаманщини» [Електронний ресурс] / О. Тарасов. – Режим доступу: URL: http://cultua.media/mf-ukransko-otamanshini.

Тинченко Я. Офіцерський корпус армії Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / Я. Тинченко. – Режим доступу: URL: http://chtyvo.org.ua.

Турченко Ф. Історія України. 10 кл.: підручн. для загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень / Ф. Турченко. – К., 2010.

Чоп В. "Вольний Бердянск" : місто в період анархістського соціального Експеримента 1918 – 1921 роки / В. Чоп, І. Лиман. – Запоріжжя, 2007.

Чоп В. М. Махновський рух в Україні : проблеми ідеології, суспільного та військового устрою: дис... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / В. М. Чоп. – Запоріжжя, 2002.

Щербатюк В. Селянський повстанський рух в Україні 1917 – 1921 років : українська історіографія / В. Щербатюк. – К., 2012.

Ткума. – 2016. – № 4.

Яковенко Н. Вступ до історії / Н. Яковенко. – К., 2007.
Published
2016-09-30
Section
Scientific discussions